The Cool Carillon (2018)

The Cool Carillon (2018) is compositie voor solo beiaard en is sterk beïnvloed door de blues. Het werd geschreven voor beiaardier Carl van Eyndhoven en ging in première op 6 oktober 2018 gespeeld op het carillon van de Heikese Kerk in Tilburg. Tijdens de compositie competitie van het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging verkreeg het een eervolle vermelding.

In totaal duurt de compositie vierenhalve minuut.