Bowie XL Reorchestrated (2019)

Bowie XL Reorchestrated (2019) is een medley voor groot orkest dat zes liederen van David Bowie combineert in een enkeldelige compositie. De herorkestratie werd geschreven in opdracht van Jos Schroevers en het Spanjaardsgatfestival 2019. De originele compositie (Bowie XL [2015]) werd gecomponeerd door Anthony Fiumara. De première zal op 13 juni gegeven worden door het Breda’s Festivalorkest onder leiding van Jos Schroevers.

De compositie duurt twaalf minuten en is geschreven voor groot orkest (3232 – 8441 – Timp+3 – Hp – Pno – Str.), saxofoons (2 Alt., 2 Ten., 1 Bar.) en ritmesectie (Drum Kit, E. Gtr. en B. Gtr.).